Czy Ukraińcy wyjadą do Niemiec?

Znamy plany zawodowe Ukraińców i wiemy, jak na nie wpłynąć.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanpro Synergy Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-318), przy ul. H. Sienkiewicza 85/87 (dalej Sanpro Synergy Sp. z o.o.).

Przejdź niżej, aby poznać pełną treść informacji.

Z raportu dowiesz się:

  • Czy rzeczywiście są powody do obaw?
  • Jakie są plany Ukraińców pracujących w Polsce?
  • Co zrobić, by związać pracowników ze Wschodu z obecnym pracodawcą?

Sprawdź wyniki badania oraz rekomendacje dla przedsiębiorców.

Pobierz raport
i poznaj rekomendacje

87%

obywateli Ukrainy jest zadowolonych

z poziomu życia

w Polsce

55%

posiadających rodzinę,

sprowadziło lub planuje sprowadzić ją do Polski

42%

badanych nie planuje powrotu na Ukrainę

Ilu pracowników z Ukrainy wyjedzie do Niemiec?

Dowiedz się z raportu
Klauzula informacyjna RODO

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sanpro Synergy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-318), ul. H. Sienkiewicza 85/87 (dalej jako: „Sanpro”).


Po co nam dane osobowe?

Twoje dane zostaną przez nas zebrane abyśmy mogli skierować do Ciebie informacje handlowe i materiały promocyjne.


Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom. Możemy przekazywać Twoje dane odbiorcom tylko na podstawie środków dopuszczonych prawem, jak chociażby umowa z naszymi dostawcami usług IT, czy innymi podmiotami świadczącymi obsługę zewnętrzną. W żadnym przypadku Twoje dane nie trafią poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie poziom ochrony danych mógłby być niższy niż ten określony przez RODO.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sanpro, polegający na wysyłaniu informacji handlowych i materiałów promocyjnych dotyczących usług świadczonych przez Sanpro.

W zakresie jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu odnotowania, że nie powinniśmy się z Tobą kontaktować w przyszłości, przetwarzanie również odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku prawnie uzasadniony interes Sanpro polega na uniknięciu kierowania akcji marketingowych do osób, które się temu sprzeciwiły. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zrealizowania celów, do jakich zostały zebrane.


Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, nie później niż przez okres przewidziany przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące.


Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Twoje dane nie podlegają decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz żądać zgodnie z RODO:

•dostępu do treści danych osobowych i otrzymania ich kopii (np. w postaci wydruku);

•sprostowania nieprawidłowych danych;

•usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem.


Jaki jest do nas kontakt?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami: Inspektor Ochrony Danych

Adres e-mail: iod.sanpro@impel.pl